Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:110. výročí narození Julia Fučíka

V letošním roce uplyne 110 let od narození novináře, literárního a divadelního kritika, představitele protinacistického odboje a opravdového komunisty, Julia Fučíka. Přišel na svět dne 23. února 1903 v pražské dělnické rodině. Když bylo chlapci deset let, přestěhoval se s rodiči do Plzně, kde s velkým úspěchem účinkoval v řadě dětských rolí na jevišti tamního divadla. Do komunistické strany vstoupil ve svých osmnácti letech. Těžištěm jeho práce se v následujících dvou desetiletích stala novinařina. Fučíkovy reportáže v Rudém právu a Tvorbě, v nichž kritizoval poměry v předmnichovské republice, neunikly pozornosti buržoazní policie a úřadů. A tak byl mladý redaktor v období „zlaté první republiky“, vzoru svobody a demokracie, opakovaně perzekuován. Musel se ukrývat před policií, a přesto řídil redakci tehdejších pražských Haló novin. Tak již v období 20. – 30. let získal zkušenosti s prací v ilegalitě. Od tísnivého prostředí předmnichovské republiky si mohl odpočinout alespoň na cestách do Sovětského svazu, kde jako korespondent Rudého práva napsal řadu reportáží, které byly později souhrnně vydány pod názvem Země, kde zítra již znamená včera. V době nacistické okupace českých zemí se jako člen druhého ilegálního ústředního výboru KSČ aktivně zapojil do domácího odboje. Na jaře roku 1942 byl zatčen gestapem, vězněn na Pankráci a 8. září následujícího roku jej nacisté popravili v berlínské věznici Plötzensee.

Aby zlehčila rozhodující podíl komunistické strany na domácím odboji, začala buržoazní propaganda šířit spekulace o údajné Fučíkově zradě nebo přinejmenším o jeho nedbalosti při výkonu odbojové činnosti. Tyto spekulace posiloval svými ironizujícími výroky také Ferdinand Peroutka, primadona předmnichovské buržoazní žurnalistiky. Někteří buržoazní ideologové zašli tak daleko, že se dokonce nezdráhali zpochybňovat autenticitu Fučíkova posledního díla a odkazu, jeho slavné Reportáže psané na oprátce. Grafologický rozbor Fučíkova rukopisu provedený s využitím moderních přístrojů Kriminalistickým ústavem Ministerstva vnitra v 90. letech 20. století však s jistotou prokázal pravost Reportáže.

Stejně jako řada dalších významných představitelů komunistické strany, i Julius Fučík se po roce 1989 stal obětí polistopadového obrazoborectví. Z veřejných prostor byla odstraňována umělecká díla připomínající jeho život, práci i smrt v boji proti nacistickým okupantům. Ulice a parky nesoucí jeho jméno byly z vůle nových pánů této země přejmenovány. Přesto se i dnes najdou lidé, jimž není lhostejná památka těch, kteří za naše osvobození položili životy. S myšlenkou návratu Fučíkovy sochy na čestné pohřebiště v Praze na Olšanech přišli představitelé Společnosti Julia Fučíka. Z iniciativy Miroslavy Urbanové-Křížkové, dcery redaktora Rudého práva Františka Křížka, byla uspořádána lidová sbírka pro účely obnovy tohoto Fučíkova pomníku. Díky darům od Společnosti Julia Fučíka a příspěvkům mnoha našich občanů se tento záměr podařilo realizovat.

Slavnostní odhalení sochy se uskuteční na čestném pohřebišti na Olšanech v pátek 22. února 2013 ve 14:30. Také my, mladí členové komunistické strany, se v tento den dostavíme k Fučíkovu pomníku. Také k nám promlouvají slova jeho posledního odkazu: „Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!“

Mgr. Jiří Štainc

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů