Hledat

Menu


Infosloupek

22.2.2017

105. VÝROČÍ NAROZENÍ

KIM IR SENA

Mm00249821-1_3

* 15. 4. 1912

+ 8. 7. 1994

10.1.2017

95 LET MILOŠE JAKEŠE

Jakes_01

* 12. 8. 1922

10.1.2017

50. VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ ERNESTA CHE GUEVARY

Guevara_01

 * 14. 6. 1928

+ 9. 10. 1967

10.1.2017

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE MAJEROVÉ

Majerova_01

* 1. 2. 1882

+ 16. 1. 1967

10.1.2017

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Zapotocky_01

* 19. 12. 1884

+ 13. 11. 1957

10.1.2017

100 LET OD VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

Rijnova_revoluce_01

7. LISTOPADU 1917 - 2017

Z internetu:

20.12.2012

Schw

Podporujeme:

9.1.2011

Mnich_2

www.stopcirkevnim
restitucim.czAkce

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

 

Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

 

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:K pravdivosti informací médií o volbách na Kubě

Fidel Většina českých médií ve svých zpravodajstvích v pondělí dne 4. února 2013 informovala o volbách do Národního shromáždění lidové moci, které se konaly v neděli dne 3. února na Kubě. Informovaly většinou mimo jiné i o tom, že se voleb "nesměla účastnit opozice", že kandidovali pouze kandidáti navržení Komunistickou stranou Kuby. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace, o jejichž věrohodnosti se dá s úspěchem pochybovat, upozorňujeme na specifikum voleb na Kubě.

Na Kubě platí pro volby všeobecná bezplatná registrace všech občanů od 16 let věku. Kandidáty navrhují sami občané Kuby prostřednictvím shromáždění voličů. Na veřejném shromáždění jsou zúčastněnými občany navrhováni kandidáti a schválen je ten, pro kterého hlasuje nejvíce zúčastněných.

Demokratická selekce je tak zajištěna již na nejnižším stupni. Politické strany, tedy ani Komunistická strana Kuby, nenavrhují kandidáty jako je tomu třeba v České republice nebo v USA. Politická strana nefinancuje volební mašinérii a kandidátům nikdo nedotuje jejich předvolební kampaň.

Shromáždění, na kterých jsou navrhováni kandidáti, jsou veřejně přístupná, a v průběhu voleb pak do volebních místností mohou volně vstupovat nejen zahraniční novináři a cizí diplomaté, ale podívat se mohou rovněž turisté, kteří v té době pobývají v zemi.

Ke zvolení musí získat navržený kandidát více než 50 % platných hlasů. Nestane-li se tak, postupují do voleb za vyšší územní celky dva kandidáti s nejvíce hlasy. Hlasování je tajné a rovné a volební právo je dobrovolné. Na závěr po několika kolech jsou zvoleni poslanci, kteří nejsou profesionálové. Za svojí činnost nepobírají poslanci poslanecký plat, ale mají jen ten ze svého zaměstnání.

V Národním shromáždění lidové moci (dále jen NS) jsou zástupci všech územních obvodů, přičemž jsou zvoleni - bez ohledu na počest zde žijících obyvatel - dva poslanci. Nad tento počet jsou další voleni s ohledem na počet obyvatel. Volební zákon stanoví, že se volí poslanec na 20 000 obyvatel či na neúplnou skupinu nad 10 000 voličů. Zhruba polovina poslanců musí být navrhována z volebních obvodů s počtem mezi 600 až 3000 obyvatel, což vytváří dominantní lidový prvek v zastupitelském systému. Při každých volbách do NS se obmění přes polovinu poslanců. V současném NS bylo z 614 poslanců 42 % žen a 78 % poslanců s vysokoškolským diplomem.

Poslanci se musí dvakrát ročně sejít se svými voliči a seznamovat je se svou činností a přijímat jejich připomínky. Čtyřikrát ročně je poslanec povinen přijít na shromáždění výboru lidové správy obvodu, za který byl zvolen. Tomuto obvodnímu shromáždění je povinen jednou za své volební období předložit přehled o své činnosti.

Ústava umožňuje navrhovat zákony nejen poslancům a nejvyšším státním institucím (Státní rada, Rada ministrů, Nejvyšší lidový soud, Generální prokuratura), ale i nevládním organizacím, obyvatelům jednotlivých obvodů a všem občanům, jejichž návrhy podpoří podpisem 10 000 oprávněných voličů. Pokud zvolení poslanci neplní své povinnosti v NS, nebo v obvodu, z který byli zvoleni, shromáždění tohoto obvodu má právo je z jejich funkce odvolat.

První článek Ústavy Kubánské republiky, který ve všeobecném referendu 15. - 18. 6. 2002 podepsalo 8,1 milionu osob je o tom, že Kuba je socialistický stát pracujících, nezávislý a suverénní, vytvořený pro blaho všech, jako jednotná demokratická republika, kde je všem zaručena politická svoboda, sociální spravedlnost, individuální a kolektivní blahobyt a lidská solidarita.

Zdroj: kubadnes.cz, převzato z www.ksm.cz

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů