Hledat

Menu


Infosloupek

22.2.2017

105. VÝROČÍ NAROZENÍ

KIM IR SENA

Mm00249821-1_3

* 15. 4. 1912

+ 8. 7. 1994

10.1.2017

95 LET MILOŠE JAKEŠE

Jakes_01

* 12. 8. 1922

10.1.2017

50. VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ ERNESTA CHE GUEVARY

Guevara_01

 * 14. 6. 1928

+ 9. 10. 1967

10.1.2017

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE MAJEROVÉ

Majerova_01

* 1. 2. 1882

+ 16. 1. 1967

10.1.2017

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Zapotocky_01

* 19. 12. 1884

+ 13. 11. 1957

10.1.2017

100 LET OD VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

Rijnova_revoluce_01

7. LISTOPADU 1917 - 2017

Z internetu:

20.12.2012

Schw

Podporujeme:

9.1.2011

Mnich_2

www.stopcirkevnim
restitucim.cz



Akce

* Čtvrtek 12. října 2017 - Seminář: PATŘÍ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A VODA VŠEM OBČANŮM? STIHNE LITHIUM OSUD OSTATNÍCH DARŮ PŘÍRODY? - 17.00, v zasedací místnosti Domu odborových svazů, Náměstí Winstona Churchilla 800/2, Praha 3 (vstup hlavním vchodem, přízemí). Panelisté: Milan Neubert - fyzik a ekonom, Jaroslav Borka - poslanec PSP ČR za Karlovarský kraj, Čestmír Kubát -  právník. Moderátor: Lubomír Ledl. Pořádá Spojenectví práce a solidarity.

 

Pondělí 23. října 2017 – Přednáška s diskusí: BUDE FRANCIE POD MACRONOVÝM VEDENÍM SILNÝM HRÁČEM VE SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ POLITICE, NEBO NAOPAK? - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo PhDr. Helena Briardová, expertka na francouzskou problematiku. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

* Středa 25. října 2017 - Přednáška JUDr. Gustava Janáčka: Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích,  17.00 hod., v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, v místnosti č. 76 v prvním patře. Presence účastníků bude zahájena v 16.30 hod. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem přednáškového sálu si svou účast na přednášce můžete rezervovat na e-mailové adrese helsov@seznam.cz nebo SMS zprávou na telefonním čísle 720 503 948.

 

* Úterý 7. listopadu 2017 - Shromáždění u příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 15.00, čestné pohřebiště rudoarmějců, Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov (MHD Mezi hřbitovy, při ul. U nákladového nádraží). Pořádá KV KSČM Praha.

 

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

 

Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

 

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:



Proč připomínat Julia Fučíka

Filip Nové vztyčení sochy Julia Fučíka je symbolem etapy usilující o pravdivý výklad historie. Jsem rád, že se polistopadové vládnoucí garnituře nevydařil trapný pokus o vymazání památek protifašistického odboje. Navíc v tomto případě jde o symbol boje za svobodu slova, kterou se tak současní mocní ohánějí a kterou svěřují jen svým oddaným vydavatelům, aby lépe manipulovali fakty.

V případě Julia Fučíka jde o skutečného komunistického, vpravdě levicového novináře, jehož místo v boji proti fašismu ve světě nikdo nezpochybňuje. Prvotní myšlenka byla, že budou instalovány vedle sebe tři sochy – socha Jožky Jabůrkové, novinářky umučené v koncentračním táboře Ravensbrück, Julia Fučíka, novináře popraveného v Plötzensee, a Jana Švermy, novináře, který zahynul v průběhu Slovenského národního povstání.

Instalace soch se podařila. Nestojí sice vedle sebe, ale byly, jsou a budou symboly protifašistického odboje z řad pokrokových novinářů. Při této příležitosti je třeba poděkovat všem, kteří se na tomto znovuobnovení památníků podíleli. Připomenu jen pár jmen. Honzu Jelínka, předsedu Společnosti Julia Fučíka, Honzu Hrobaře, Věru Pickovou a Libuši Eliášovou.

Nejednou v různých médiích a od různých novinářů byla pokládána otázka typu: »Koho Fučík zajímá?« Není to otázka ojedinělá, protože za posledních více než dvacet let jsme ji slyšeli mnohokrát. Kromě obvyklých znevažujících frází, jak si komunistický režim postavený na lžích udělal z mrtvého Fučíka modlu, bylo zdůrazněno, že teprve po vydání Fučíkova protokolu či výpovědi komisaře Böhma bude Fučíkův případ definitivně uzavřen.

Po úplném vydání Fučíkovy Reportáže, s předmluvou Zdeňka Mahlera, včetně nálezu kriminalistického ústavu, který dokládá, že opravdu – jak by nám někteří rádi vnutili – nejde o falzum, se hledají, v periodách se opakujících, další a další »nové« argumenty, aby mohlo být jméno Julia Fučíka zneuctěno. Ani vyvolávání jeho údajné zrady nebylo a není nic nového.

Provázelo každou změnu ve společnosti – ať již to bylo koncem šedesátých či osmdesátých let. Vždy, když se plivalo na minulost, neopomnělo se Fučíkovo jméno. A to jen proto, že Fučík byl komunistický novinář, který zanechal písemný odkaz o boji komunistů proti německému fašismu. Takový odkaz, který vyšel v češtině čtyřicetkrát a byl přeložen do více než 80 světových jazyků. To se ale dnes nehodí. Dnes převládají jiné »hodnoty«, a ne tak »přízemní« jako je hrdinství, vlastenectví, přátelství. Fučík je však neodmyslitelným symbolem práce jako měřítka skutečných hodnot.

Říká se, že papír snese leccos. Mnozí »takénovináři«, kteří měří hodnoty penězi za manipulativní články nebo za prodané akcie »ukradených« celostátních deníků, dříve českých, dnes jen česky psaných novin, jen pomlouvají, znevažují a urážejí. Ale je pořád hodně nás, nejen členů a sympatizantů KSČM, ale velkého množství lidí na celém světě, kteří Fučíkovo hrdinství nepřestaneme ctít.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM, zdroj: Haló noviny

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů