Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Proč připomínat Julia Fučíka

Filip Nové vztyčení sochy Julia Fučíka je symbolem etapy usilující o pravdivý výklad historie. Jsem rád, že se polistopadové vládnoucí garnituře nevydařil trapný pokus o vymazání památek protifašistického odboje. Navíc v tomto případě jde o symbol boje za svobodu slova, kterou se tak současní mocní ohánějí a kterou svěřují jen svým oddaným vydavatelům, aby lépe manipulovali fakty.

V případě Julia Fučíka jde o skutečného komunistického, vpravdě levicového novináře, jehož místo v boji proti fašismu ve světě nikdo nezpochybňuje. Prvotní myšlenka byla, že budou instalovány vedle sebe tři sochy – socha Jožky Jabůrkové, novinářky umučené v koncentračním táboře Ravensbrück, Julia Fučíka, novináře popraveného v Plötzensee, a Jana Švermy, novináře, který zahynul v průběhu Slovenského národního povstání.

Instalace soch se podařila. Nestojí sice vedle sebe, ale byly, jsou a budou symboly protifašistického odboje z řad pokrokových novinářů. Při této příležitosti je třeba poděkovat všem, kteří se na tomto znovuobnovení památníků podíleli. Připomenu jen pár jmen. Honzu Jelínka, předsedu Společnosti Julia Fučíka, Honzu Hrobaře, Věru Pickovou a Libuši Eliášovou.

Nejednou v různých médiích a od různých novinářů byla pokládána otázka typu: »Koho Fučík zajímá?« Není to otázka ojedinělá, protože za posledních více než dvacet let jsme ji slyšeli mnohokrát. Kromě obvyklých znevažujících frází, jak si komunistický režim postavený na lžích udělal z mrtvého Fučíka modlu, bylo zdůrazněno, že teprve po vydání Fučíkova protokolu či výpovědi komisaře Böhma bude Fučíkův případ definitivně uzavřen.

Po úplném vydání Fučíkovy Reportáže, s předmluvou Zdeňka Mahlera, včetně nálezu kriminalistického ústavu, který dokládá, že opravdu – jak by nám někteří rádi vnutili – nejde o falzum, se hledají, v periodách se opakujících, další a další »nové« argumenty, aby mohlo být jméno Julia Fučíka zneuctěno. Ani vyvolávání jeho údajné zrady nebylo a není nic nového.

Provázelo každou změnu ve společnosti – ať již to bylo koncem šedesátých či osmdesátých let. Vždy, když se plivalo na minulost, neopomnělo se Fučíkovo jméno. A to jen proto, že Fučík byl komunistický novinář, který zanechal písemný odkaz o boji komunistů proti německému fašismu. Takový odkaz, který vyšel v češtině čtyřicetkrát a byl přeložen do více než 80 světových jazyků. To se ale dnes nehodí. Dnes převládají jiné »hodnoty«, a ne tak »přízemní« jako je hrdinství, vlastenectví, přátelství. Fučík je však neodmyslitelným symbolem práce jako měřítka skutečných hodnot.

Říká se, že papír snese leccos. Mnozí »takénovináři«, kteří měří hodnoty penězi za manipulativní články nebo za prodané akcie »ukradených« celostátních deníků, dříve českých, dnes jen česky psaných novin, jen pomlouvají, znevažují a urážejí. Ale je pořád hodně nás, nejen členů a sympatizantů KSČM, ale velkého množství lidí na celém světě, kteří Fučíkovo hrdinství nepřestaneme ctít.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM, zdroj: Haló noviny

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů