Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Mgr. Jiří Štainc: Půjdete k volbám do Evropského parlamentu?

Ep „Já jsem do Evropské unie nikdy nechtěl, takže k žádným evropským volbám nepůjdu.“ „Brusel nám neustále nařizuje nesmysly.“ „Nezáleží na tom, kdo nás tam bude zastupovat. Stejně se ta Evropská unie za pár let rozpadne.“

Tyto a podobné názory jsem už mnohokrát slyšel od různých lidí s různými politickými názory. Snad nedostatečná informovanost, snad automatický odpor ke všemu, co přišlo do naší země až po roce 1989, vede k takovýmto názorům i některé sympatizanty a dokonce i některé členy naší komunistické strany. Mnozí lidé vidí v Evropské unii jen jeden z nástrojů, jimiž se buržoazie snaží upevnit své třídní panství v Evropě. Na sjednocené Evropě hledají pouze samé nedostatky, zatímco například sociální a ekologická politika EU, stejně jako programy na ochranu spotřebitelů či na rozvoj méně bohatých regionů financované z evropských zdrojů už tolik pozornosti nevzbuzují.

Záporné postoje části naší veřejnosti vůči EU jsou do jisté míry pochopitelné. Vždyť už způsob, jakým nám byla v nedávné minulosti mediálně prezentována „nevyhnutelnost“ vstupu ČR do EU, velké množství našich občanů od „cesty do Evropy“ spíše odradil. Některé směrnice a nařízení EU připadají mnohým našim občanům zbytečné, ne-li přímo poškozující naše „národní zájmy“, na což s oblibou poukazují zejména pravicoví politici. Řada občanů věří tomu, že na vině je Brusel, ačkoliv tím, kdo již téměř 25 let systematicky poškozuje zájmy většiny obyvatel naší země, ve skutečnosti nejsou úředníci z Bruselu, nýbrž české pravicové vlády (ať už s účastí fakticky pravicové české sociální demokracie či bez ní).

Avšak bez ohledu na kladný či záporný vztah k Evropské unii a jejím institucím je důležité, aby se občané, zejména pak sympatizanti KSČM, pravidelně účastnili voleb do Evropského parlamentu. V této instituci jsou totiž schvalována rozhodnutí, která dost podstatným způsobem ovlivňují dění v České republice. A to včetně přijímání zákonů ČR, které do značné míry vycházejí právě z legislativy Evropské unie.

A proto, ať už patříte k zastáncům EU či k jejím odpůrcům, byste si neměli nechat ujít příležitost, jak ovlivnit personální složení jedné z nejvyšších evropských institucí.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů