Hledat

Menu


Infosloupek

22.2.2017

105. VÝROČÍ NAROZENÍ

KIM IR SENA

Mm00249821-1_3

* 15. 4. 1912

+ 8. 7. 1994

10.1.2017

95 LET MILOŠE JAKEŠE

Jakes_01

* 12. 8. 1922

10.1.2017

50. VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ ERNESTA CHE GUEVARY

Guevara_01

 * 14. 6. 1928

+ 9. 10. 1967

10.1.2017

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE MAJEROVÉ

Majerova_01

* 1. 2. 1882

+ 16. 1. 1967

10.1.2017

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Zapotocky_01

* 19. 12. 1884

+ 13. 11. 1957

10.1.2017

100 LET OD VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

Rijnova_revoluce_01

7. LISTOPADU 1917 - 2017

Z internetu:

20.12.2012

Schw

Podporujeme:

9.1.2011

Mnich_2

www.stopcirkevnim
restitucim.czAkce

* Čtvrtek 12. října 2017 - Seminář: PATŘÍ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A VODA VŠEM OBČANŮM? STIHNE LITHIUM OSUD OSTATNÍCH DARŮ PŘÍRODY? - 17.00, v zasedací místnosti Domu odborových svazů, Náměstí Winstona Churchilla 800/2, Praha 3 (vstup hlavním vchodem, přízemí). Panelisté: Milan Neubert - fyzik a ekonom, Jaroslav Borka - poslanec PSP ČR za Karlovarský kraj, Čestmír Kubát -  právník. Moderátor: Lubomír Ledl. Pořádá Spojenectví práce a solidarity.

 

Pondělí 23. října 2017 – Přednáška s diskusí: BUDE FRANCIE POD MACRONOVÝM VEDENÍM SILNÝM HRÁČEM VE SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ POLITICE, NEBO NAOPAK? - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo PhDr. Helena Briardová, expertka na francouzskou problematiku. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

* Středa 25. října 2017 - Přednáška JUDr. Gustava Janáčka: Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích,  17.00 hod., v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, v místnosti č. 76 v prvním patře. Presence účastníků bude zahájena v 16.30 hod. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem přednáškového sálu si svou účast na přednášce můžete rezervovat na e-mailové adrese helsov@seznam.cz nebo SMS zprávou na telefonním čísle 720 503 948.

 

* Úterý 7. listopadu 2017 - Shromáždění u příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 15.00, čestné pohřebiště rudoarmějců, Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov (MHD Mezi hřbitovy, při ul. U nákladového nádraží). Pořádá KV KSČM Praha.

 

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

 

Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

 

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Mgr. Jiří Štainc: Půjdete k volbám do Evropského parlamentu?

Ep „Já jsem do Evropské unie nikdy nechtěl, takže k žádným evropským volbám nepůjdu.“ „Brusel nám neustále nařizuje nesmysly.“ „Nezáleží na tom, kdo nás tam bude zastupovat. Stejně se ta Evropská unie za pár let rozpadne.“

Tyto a podobné názory jsem už mnohokrát slyšel od různých lidí s různými politickými názory. Snad nedostatečná informovanost, snad automatický odpor ke všemu, co přišlo do naší země až po roce 1989, vede k takovýmto názorům i některé sympatizanty a dokonce i některé členy naší komunistické strany. Mnozí lidé vidí v Evropské unii jen jeden z nástrojů, jimiž se buržoazie snaží upevnit své třídní panství v Evropě. Na sjednocené Evropě hledají pouze samé nedostatky, zatímco například sociální a ekologická politika EU, stejně jako programy na ochranu spotřebitelů či na rozvoj méně bohatých regionů financované z evropských zdrojů už tolik pozornosti nevzbuzují.

Záporné postoje části naší veřejnosti vůči EU jsou do jisté míry pochopitelné. Vždyť už způsob, jakým nám byla v nedávné minulosti mediálně prezentována „nevyhnutelnost“ vstupu ČR do EU, velké množství našich občanů od „cesty do Evropy“ spíše odradil. Některé směrnice a nařízení EU připadají mnohým našim občanům zbytečné, ne-li přímo poškozující naše „národní zájmy“, na což s oblibou poukazují zejména pravicoví politici. Řada občanů věří tomu, že na vině je Brusel, ačkoliv tím, kdo již téměř 25 let systematicky poškozuje zájmy většiny obyvatel naší země, ve skutečnosti nejsou úředníci z Bruselu, nýbrž české pravicové vlády (ať už s účastí fakticky pravicové české sociální demokracie či bez ní).

Avšak bez ohledu na kladný či záporný vztah k Evropské unii a jejím institucím je důležité, aby se občané, zejména pak sympatizanti KSČM, pravidelně účastnili voleb do Evropského parlamentu. V této instituci jsou totiž schvalována rozhodnutí, která dost podstatným způsobem ovlivňují dění v České republice. A to včetně přijímání zákonů ČR, které do značné míry vycházejí právě z legislativy Evropské unie.

A proto, ať už patříte k zastáncům EU či k jejím odpůrcům, byste si neměli nechat ujít příležitost, jak ovlivnit personální složení jedné z nejvyšších evropských institucí.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů