Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Petice za bezplatnou MHD

My, níže podepsaní občané, vyzýváme nově zvolené zastupitele Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby po svém zvolení, a po seznámení se všemi relevantními informacemi a fakty zvážili se vší vážností možnost zavedení bezplatné městské hromadné do-pravy po území Prahy. Podporujeme prioritu rozvoje městské hromadné dopravy před dalším nekontrolovaným rozvojem automobilismu, který vážně ohrožuje zdraví všech občanů a celkový ráz Prahy. Jsme přesvědčeni, že přínosy v sociální, hos-podářské i ekologické oblasti pro město i občany souhrnně převáží nutné náklady.

Petiční výbor:

Petr Šimůnek – Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

RNDr. Milan Neubert, Francouzská 11/852, 120 00 Praha 2

JUDr. Ivan Hrůza – Mládeže 20, 169 00 Praha 6

RNDr. Václav Exner, CSc. – Tlustého 2042/22, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

Ludvík Šulda, BBA – Křivenická 408/6, 181 00 Praha 8 - Čimice

Zmocněnec petičního výboru – kontaktní adresa pro zasílání podepsaných petic a informace: RNDr. Václav Exner, CSc. – Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, ladislav.e@centrum.cz, tel. 602 348 465 Průběžné informace o sběru podpisů a vyřizování petice budou umístěny na praha.kscm.cz

Petiční arch ke stažení ve formátu pdf:

Mdhpeticezabezplatnou_mhd

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů