Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Den Pohraniční stráže 2016

114-075Členové Komise mládeže KV KSČM Praha se ve dnech 8. - 10. července 2016 zúčastnili oslav Dne Pohraniční stráže v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Naše výprava navštívila Muzeum Pohraniční stráže Kóta v bývalých kasárnách na Rozvadově (okres Tachov), vybudované a provozované velkým nadšením a úsilím Klubu vojenské historie Hraničář. Muzeum i klub svou činností nejen připomínají šťastné období, kdy Západočeský kraj byl hrází socialismu a míru a kdy od Aše až po Vladivostok neexistovalo soukromé vlastnictví, ale také přitahuje mladé lidi oddané idejím národní nezávislosti a boje proti imperialismu.114-015

V sobotu jsme se v Dolním Žandově připojili ke 4. celostátnímu setkání příslušníků Pohraniční stráže u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, pořádanému zdejší organizací Klubu českého pohraničí. Odtud jsme se společně s ostatními přemístili do nedaleké Paliče (místní část obce Lipová, okres Cheb), kde proběhl pietní akt u pomníku strážmistra Sboru národní bezpečnosti Jaroslava Kysilky (26. 3. 1924 – 21. 4. 1949), zavražděného agentem nepřátelské rozvědky. Promluvili zde mj. předseda KČP soudruh plukovník RSDr. Milan Richter (bezpp.) a místostarosta okresního města Chebu soudruh Ing. Pavel Hojda (KSČM), zúčastnila se i starostka obce Dolní Žandov soudružka Ing. Eliška Stránská (KSČM). Dechová hudba zahrála československou státní hymnu a Pochod padlých revolucionářů. U pomníku držela hlídku čestná stráž v dobových uniformách, přítomni byli vlajkonoši s čs. státní vlajkou a prapory KČP. K pomníku byly položeny věnce a květiny. Politováníhodné bylo, že reakční majitel nedalekého objektu vyvěsil jako trestuhodnou provokaci vlajky ČR a USA. V nedalekém Horním Žandově jsme projížděli kolem hrázděného stavení doslova ověšeného vlajkami SRN včetně říšské orlice.

114-017 Na vrcholu hory Dyleň, která je se svými 940 m. n. m. druhým nejvyšším vrcholem Českého lesa (po Čerchově, 1042 m. n. m.), jsme navštívili muzeum zdejšího bývalého vojenského objektu a věž jeho vysílače, která je veřejnosti otevřena jen po dobu konání akce. Připraveno bylo občerstvení a dechová hudba. Přítomno bylo několik set lidí. Ve 14 hodin bylo za účasti předsedy KČP s. Richtera slavnostně odhaleno sousoší pohraničníka se psem z r. 1954, které stálo v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu, po listopadu 1989 bylo přemístěno do bývalé ulice 25. února, která byla tragikomicky přejmenována na ulici 17. listopadu. Při přemístění byla z čepice pohraničníka odtesána pěticípá hvězda. I z nové lokality bylo sousoší brzy odstraněno a po dlouhá léta zůstávalo skryto zrakům veřejnosti. Až nyní se podařilo provést znovuodhalení za účasti příslušníků ozbrojených sil ČSSR v dobových uniformách.114-025

Na Dyleň vyjela také dobová technika Pohraniční stráže a Veřejné bezpečnosti. V odpoledních hodinách byla představena ukázka kynologického výcviku. Naše posádka po setkání na Dyleni navštívila nedaleké Mariánské Lázně, kdysi město odborářské rekreace, dnes zahraničních turistů, pro velkou část české populace už finančně nedostupné.

Při své cestě jsme pozorovali úpadek západočeského pohraničí, s řadou zdevastovaných objektů zlikvidovaného někdejšího kolektivizovaného zemědělství, opuštěných průmyslových podniků i domů, které jejich obyvatelé opustili zřejmě z důvodu nedostatku pracovních příležitostí a špatných životních podmínek v oblasti. Vyjádřili jsme svůj nesouhlas s členstvím ČR v imperialistických paktech EU a NATO, které z nás učinily svou ubohou kolonii.

Leopold Vejr

114-028

114-035

114-036

114-038

114-039

114-040

114-041

114-045

114-058

114-075_2

114-086

114-087

114-088

114-089

114-090

114-092

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů