Hledat

Menu


Infosloupek

22.2.2017

105. VÝROČÍ NAROZENÍ

KIM IR SENA

Mm00249821-1_3

* 15. 4. 1912

+ 8. 7. 1994

10.1.2017

95 LET MILOŠE JAKEŠE

Jakes_01

* 12. 8. 1922

10.1.2017

50. VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ ERNESTA CHE GUEVARY

Guevara_01

 * 14. 6. 1928

+ 9. 10. 1967

10.1.2017

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE MAJEROVÉ

Majerova_01

* 1. 2. 1882

+ 16. 1. 1967

10.1.2017

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Zapotocky_01

* 19. 12. 1884

+ 13. 11. 1957

10.1.2017

100 LET OD VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

Rijnova_revoluce_01

7. LISTOPADU 1917 - 2017

Z internetu:

20.12.2012

Schw

Podporujeme:

9.1.2011

Mnich_2

www.stopcirkevnim
restitucim.czAkce

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

 

Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

 

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:99. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

 

99_vrsr_02

 

Projev s. Jiřího Horáka na shromáždění k 99. výročí Velké říjnové revoluce, Praha dne 7. 11. 2016

 

Vážené soudružky a soudruzi.

Je mi ctí, že mohu vystoupit na dnešním shromáždění k 99. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která nemilosrdně sežehla absolutismus nejen ve své zemi, ale v širokém okruhu dalších částí světa a svým příkladem ukázala zdeptanému proletariátu jedinou cestu k vlastnímu osvobození.

VŘSR jako první socialistická revoluce světa, mimo jiné znamenala, že na scénu dějin vstoupil ve funkci vládního činitele, zcela nový činitel – dělnická třída – aby nastolil nový společenský řád. Poprvé v dějinách vyvstala před očima celého světa nová velmoc, řízená dělnickou třídou, která se i po stránce formálně právní stala rovnocenným velmocenským partnerem imperialistickým velmocem. A poprvé v dějinách dělnická třída reprezentovaná a vedená bolševickou stranou tuto dobytou moc udržela a upevňovala. Teoreticky vyslovovaná možnost a dokázaná nutnost se stala skutečností.

I když českému dělnictvu nebyla známa cesta revoluční přípravy dělnické třídy Ruska (v té době poměrně nepočetné) a zůstala jí utajená i funkce dělnické strany jako revoluční strany nového typu, pochopilo jak obrovský význam má pro dělnické hnutí první socialistická revoluce světa. Její ohlas byl o to mohutnější, že to byla dělnická revoluce. Obrovský zájem českého dělnictva o ruské události dokumentují i manifestace pořádané v Praze a v řadě dalších průmyslových měst, na nichž se český lid dožadoval přijetí návrhů na uzavření míru a práva národů na sebeurčení. I česká buržoazie, kradoucí se krok za krokem k moci, si uvědomovala, že Říjnová revoluce je jejím objektivním spojencem v boji s monarchií, která nemůže přežít tyto revoluční zvraty. Na druhé straně si však jasně uvědomovala, jak VŘSR ohrožuje její třídní zájmy. Nejen proto začala využívat oportunismu ve vedení dělnické třídy, a především pak ve vedení sociální demokracie.

99_vrsr_01

Formování a vyhranění dvou názorových proudů v sociální demokracii - pravice a levice se začalo rýsovat hned po VŘSR. Vedením sociální demokracie, které mělo v ruce tisk a stranický organizační aparát, bylo záměrně brzděno a to i tím, že nechtělo zaujmout jasné stanovisko k Říjnové revoluci. Pravici tvořili tzv. kompromisní, kteří se socialismu báli, o marxistické revolučnosti a třídním boji jen mluvili, ale přitom žádnou revoluci či třídní boj vést nechtěli. Jak mi to připomíná některé představitele a trendy naší současnosti. Proti kompromisnictví, politikaření a opatrnictví pravice se stavila marxistická levice, která nekompromisně a důsledně obhajovala požadavky socialismu. Vyvrcholením revolučního kvasu bylo založení Komunistické strany Československa, ke které se přihlásil i mladý Klement Gottwald, jehož 120. výročí narození si připomeneme 23. listopadu.

Velká říjnová socialistická revoluce otřásla světem a jsem přesvědčen, že její odkaz bude platit i v budoucnu.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů