Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:95 let soudruha Miloše Jakeše

 Jakes_2016_22

V sobotu 12. srpna 2017 oslaví významné životní jubileum 95 let vážený soudruh Miloš Jakeš, přední československý politik a stranický činitel.

Od roku 1945 byl členem ČSM a KSČ, v letech 1955 – 1958 absolvoval Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě, od roku 1958 byl pracovníkem aparátu ÚV KSČ, v letech 1968 – 1977 předsedou ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, od roku 1977 členem ÚV KSČ, kandidátem předsednictva ÚV KSČ, tajemníkem a členem sekretariátu ÚV KSČ, od roku 1981 členem předsednictva ÚV KSČ. Poslancem Federálního shromáždění byl od roku 1971, od roku 1981 členem jeho předsednictva. Je nositelem řady vyznamenání, např. Řádu práce (1958), Řádu republiky (1972), Řádu Vítězného února (1973), Řádu Klementa Gottwalda (1982), Hrdina socialistické práce (1982).

V prosinci 1987 byl Miloš Jakeš zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. 24. 11. 1989 společně s celým předsednictvem ÚV KSČ odstoupil a 7. 12. 1989 byl v rozporu se stanovami vyloučen ze strany předsednictvem ÚV KSČ, ovládnutým kontrarevolucionáři. 12. 12. 1989 byl donucen k rezignaci na funkci poslance.

Jakes_kimirsen

Soudruh Miloš Jakeš zůstal i po svém vyloučení z KSČ politicky aktivní a nadále obhajuje myšlenky socialismu navzdory rozpoutané antikomunistické štvanici a pokusům o jeho perzekuci. Své vzpomínky a názory shrnul v knize Dva roky generálním tajemníkem, vydané nakladatelstvím Regulus v roce 1996.

Přejeme soudruhu Miloši Jakešovi vše nejlepší, především pevné zdraví do dalších let a vyslovujeme mu vřelé díky za celoživotní úsilí o spravedlivý mír a společenský pokrok.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů