Menu


Nadcházející akce

Oslavy 1. Máje

1.5.2019

Označte si v kalendáři datum 1. května. Sejdeme se na oslavě svátku práce.100. výročí VŘSR

Untitled-2

V úterý 7. listopadu 2017 se uskutečnilo pietní shromáždění pražské KSČM na Olšanských hřbitovech ke 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Projevy přednesli předsedkyně KV KSČM Marta Semelová a 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

Přinášíme projev s. Marty Semelové:

100 let si v těchto dnech připomínáme od chvíle, kdy povstal ruský lid vedený bolševickou stranou v čele s V. I. Leninem. Psal se rok 1917. Rok, který se navždy zapsal do dějin lidstva. Výstřel z Aurory dal signál k útoku na Zimní palác, vypukla VŘSR. Dala naději všem těm, kteří neměli, co ztratit. Snad jen bídu, živoření, hlad a strach z každého nového dne.

Historický mezník, který si dnes připomínáme, ukázal lidstvu cestu od kapitalismu, který žene lidstvo do chudoby a světových válek, ke skutečné svobodě člověka, ke spravedlivému světovému řádu, k socialismu. Byl přijat dekret o míru, dekret o půdě a o vytvoření sovětské vlády.

Porevoluční Rusko nastoupilo, navzdory občanské válce, kterou zahájili ti, jež se nedokázali smířit s novým směrem, navzdory intervenční válce, kterou proti Rusku vedlo 14 zemí, navzdory všem pozdějším pokusům poražené reakce, cestu nebývalého rozvoje.

Zvyšovala se průmyslová výroba, produktivita práce v zemědělství, míra negramotnosti poklesla v roce 1939 na 20%

, přičemž 10 let předtím činila 56%.

Síla a odhodlání bylo potvrzeno i v bojích druhé světové války, kdy byl Sovětský svaz schopen nejen zvrátit její vývoj, ale také vyjít z Velké vlastenecké války jako vítěz.

Cesta, kterou apočala VŘSR, je dlouhá a plná překážek. Je plná těch, kteří ji chtějí zastavit. Ne pro blaho lidstva, jen pro to své. Chtějí totiž stále víc. Víc peněz, víc moci. Na úkor obyčejných lidí, kteří se mají co ohánět, aby přežili. Je okrádají, jen aby získali maximální zisk pro sebe, a to za každou cenu. I za cenu pošlapávání lidských práv i za cenu válek. Válečné konflikty, které rozpoutali, dnes vřou na řadě míst planety a stojí životy nevinných. Jimi destabilizované systémy produkují vlnu nekontrolovatelné migrace s nedozírnými následky, spojenou s šířením sociální nerovnosti, chudoby a terorismu. Jen proto, aby udrželi kapitalistický systém, který jim samým zaručuje blahobyt. Život ostatních je nezajímá. Jenomže tento kapitalistický svět nemá řešení, nemá budoucnost, nemá perspektivu. Žene lidstvo i celou planetu do záhuby.

Jedinou šancí je polečenský systém, který započali ruští revolucionáři před 100 lety v Petrohradě. Ať se to všem těm současným pravičákům, fanatickým antikomunistům, falzifikátorům dějin, lhářům a manipulátorům líbí nebo ne, tím systémem je socialismus a cestu k němu nám odkázala VŘSR.