Hledat

Menu


Infosloupek

22.2.2017

105. VÝROČÍ NAROZENÍ

KIM IR SENA

Mm00249821-1_3

* 15. 4. 1912

+ 8. 7. 1994

10.1.2017

95 LET MILOŠE JAKEŠE

Jakes_01

* 12. 8. 1922

10.1.2017

50. VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ ERNESTA CHE GUEVARY

Guevara_01

 * 14. 6. 1928

+ 9. 10. 1967

10.1.2017

50. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE MAJEROVÉ

Majerova_01

* 1. 2. 1882

+ 16. 1. 1967

10.1.2017

60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Zapotocky_01

* 19. 12. 1884

+ 13. 11. 1957

10.1.2017

100 LET OD VÍTĚZSTVÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE

Rijnova_revoluce_01

7. LISTOPADU 1917 - 2017

Z internetu:

20.12.2012

Schw

Podporujeme:

9.1.2011

Mnich_2

www.stopcirkevnim
restitucim.czAkce

* Sobota 11. listopadu 2017 - 42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma O teorii a praxi komunistického hnutí, 9.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. U příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce pořádá OV KSČM Praha 1 a další subjekty.

 

Pondělí 20. listopadu 2017 – Přednáška s diskusí: NĚMECKO PO VOLBÁCH - 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz/, ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 11. prosince 2017 – Přednáška s diskusí: ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, velký sál č. 76, I. patro. Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR. Pořádá Klub společenských věd, http://www.klubspolved.cz.

 

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Tři prvky sociálního boje

Od Mohammed Barak (Komunistická strana Izraele (maki) -HADASH -koalice arabsko-izraelských komunistických sil pro volby)

Byl jsem poctěn tím, že jsem by účasten na velké demonstraci v sobotu v Tel - Avivu, a podílel se na tom kam vítr fouká v sociálních bojích v Izraeli. Po mnoho let byl diskurz o sociální spravedlnosti rozhodnutím pouze několika, a to i vůči veřejnosti v tomto státě. Jsem rád, že v mnoha kruzích, a zejména mladých lidí, kteří se zapojili, se zvyšuje úsilí.

Ale chci říct, že nevinnost je krásná věc, ale nestačí pro dosažení tohoto boje. Řekněme, že zápas nemůže být jen politický, je to jen falešný sen. Bez započetí krize v bydlení se sociální percepce - jasně ekonomicky, určuje, jakou priorita, která je stanovena a vidíme, co musí investovat, a to, co není potřeba utrácet, kdo může vidět orientaci této vlády která ničí střední třídu poté, co zavdala ke zničení chudých, aniž by to mohli vědět, obávám se, že boj by byl takto jen odpad naděje bez nároku na spravedlnost, bez skutečné změny.

Druhá věc, kterou budeme potřebovat - pokud vidíme tuto vizi, sociální - je připojení k sociálnímu boji i za obecné politické otázky které máme dnes všichni na pořadu jednání. Podle mého názoru nemůžete odpojit sociální spravedlnost od demokracie, a nemůže být oddělena od demokratického míru. Tyto tři prvky, které by měly být formulovány, mají jasnou vizi.

Boj za mír je otázkou výběru toho, co jsou skutečné priority: Je to buď profesionální militarizace, nebo směr klidu a míru. A ve spojení sociální spravedlnosti a demokracie nemůžeme vést boj za sociální spravedlnost a zároveň vyloučení celé společnosti (všech jejích složek a odrůd), motivovaných rasismem nebo z důvodu rozpaků.

Obracím se na tyto věci spíše než na koalici, ani jsem žádná očekávání nevkládal na členy opozice, ve všech jejich podobách. Pokud chcete zajistit, aby došlo ke skutečné změně vlády a cesty pro priority a potřeby a aby byla vidět arabská veřejnost a to že je skutečným partnerem v tomto úsilí, pak když potkáte Araby a budete cítit, že jsou v nějakých potížích na demonstracích, pomáhejte všemi prostředky, ať vědí pravičáci, že tento boj je sdílený stejně tak Židy a Araby.

Proto se tyto tři prvky - které určují osud této kampaně, musí podařit prosadit, nebo vykřičet, jinak se vytratí...

(V Knessetu v debatě o důvěře takového návrhu HADASH dalo -25,7% ne) (HADASH v knesetu má pět křesel, je složená ze složek marxistických Palestinců bojujících za Palestinská práva, kteří jsou zároveň v Palestině jako celá skupina členové Revoluční Komunistické strany Palestiny a Komunistickou stranou Israele (Maki) a marxistickým hnutím za práva Arabských občanů Israele, ke sloučení došlo proto, že Komunistická strana Palestiny se rozdělali na palestinskou a izraelskou již dříve)..

Komunistická strana Izraele a hnutí pro arabské osvobození ( v zahraničí součástí Revoluční Komunisrtické strany Palestiny) kandidují tradičně do knesetu na společné kandidátce pod zkratkou HADASH (5 křesel) a mají tyto cíle:

1) Dosažení spravedlivého, komplexního a stabilního míru: mezi izraelci a palestici a izraelskými Araby
2) Ochrana práv zaměstnanců
3) Rozvoj sociálních služeb: zdraví, vzdělání, bydlení, sociální péče, kultury a sportu
4) Rovnost pro arabskou populaci v Izraeli
5) Odstranění etnické diskriminace ve všech oblastech, hájící zájmy obyvatel znevýhodněných čtvrtí a rozvoj měst
6) Ochrana demokratických svobod
7) Rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech
8) Ochrana životního prostředí, environmentální spravedlnost
9) Odstranění zbraní hromadného ničení

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů