Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Tři prvky sociálního boje

Od Mohammed Barak (Komunistická strana Izraele (maki) -HADASH -koalice arabsko-izraelských komunistických sil pro volby)

Byl jsem poctěn tím, že jsem by účasten na velké demonstraci v sobotu v Tel - Avivu, a podílel se na tom kam vítr fouká v sociálních bojích v Izraeli. Po mnoho let byl diskurz o sociální spravedlnosti rozhodnutím pouze několika, a to i vůči veřejnosti v tomto státě. Jsem rád, že v mnoha kruzích, a zejména mladých lidí, kteří se zapojili, se zvyšuje úsilí.

Ale chci říct, že nevinnost je krásná věc, ale nestačí pro dosažení tohoto boje. Řekněme, že zápas nemůže být jen politický, je to jen falešný sen. Bez započetí krize v bydlení se sociální percepce - jasně ekonomicky, určuje, jakou priorita, která je stanovena a vidíme, co musí investovat, a to, co není potřeba utrácet, kdo může vidět orientaci této vlády která ničí střední třídu poté, co zavdala ke zničení chudých, aniž by to mohli vědět, obávám se, že boj by byl takto jen odpad naděje bez nároku na spravedlnost, bez skutečné změny.

Druhá věc, kterou budeme potřebovat - pokud vidíme tuto vizi, sociální - je připojení k sociálnímu boji i za obecné politické otázky které máme dnes všichni na pořadu jednání. Podle mého názoru nemůžete odpojit sociální spravedlnost od demokracie, a nemůže být oddělena od demokratického míru. Tyto tři prvky, které by měly být formulovány, mají jasnou vizi.

Boj za mír je otázkou výběru toho, co jsou skutečné priority: Je to buď profesionální militarizace, nebo směr klidu a míru. A ve spojení sociální spravedlnosti a demokracie nemůžeme vést boj za sociální spravedlnost a zároveň vyloučení celé společnosti (všech jejích složek a odrůd), motivovaných rasismem nebo z důvodu rozpaků.

Obracím se na tyto věci spíše než na koalici, ani jsem žádná očekávání nevkládal na členy opozice, ve všech jejich podobách. Pokud chcete zajistit, aby došlo ke skutečné změně vlády a cesty pro priority a potřeby a aby byla vidět arabská veřejnost a to že je skutečným partnerem v tomto úsilí, pak když potkáte Araby a budete cítit, že jsou v nějakých potížích na demonstracích, pomáhejte všemi prostředky, ať vědí pravičáci, že tento boj je sdílený stejně tak Židy a Araby.

Proto se tyto tři prvky - které určují osud této kampaně, musí podařit prosadit, nebo vykřičet, jinak se vytratí...

(V Knessetu v debatě o důvěře takového návrhu HADASH dalo -25,7% ne) (HADASH v knesetu má pět křesel, je složená ze složek marxistických Palestinců bojujících za Palestinská práva, kteří jsou zároveň v Palestině jako celá skupina členové Revoluční Komunistické strany Palestiny a Komunistickou stranou Israele (Maki) a marxistickým hnutím za práva Arabských občanů Israele, ke sloučení došlo proto, že Komunistická strana Palestiny se rozdělali na palestinskou a izraelskou již dříve)..

Komunistická strana Izraele a hnutí pro arabské osvobození ( v zahraničí součástí Revoluční Komunisrtické strany Palestiny) kandidují tradičně do knesetu na společné kandidátce pod zkratkou HADASH (5 křesel) a mají tyto cíle:

1) Dosažení spravedlivého, komplexního a stabilního míru: mezi izraelci a palestici a izraelskými Araby
2) Ochrana práv zaměstnanců
3) Rozvoj sociálních služeb: zdraví, vzdělání, bydlení, sociální péče, kultury a sportu
4) Rovnost pro arabskou populaci v Izraeli
5) Odstranění etnické diskriminace ve všech oblastech, hájící zájmy obyvatel znevýhodněných čtvrtí a rozvoj měst
6) Ochrana demokratických svobod
7) Rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech
8) Ochrana životního prostředí, environmentální spravedlnost
9) Odstranění zbraní hromadného ničení

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů