Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Jsme jednotní

Foto: Scott Marshall -tajemník ÚV Komunistické strany USA / Peoples World

Odbory a střední třídy: Co je v názvu?

Obrana střední třídy se stala ústředním tématem a aktuální práce je protiútok. V tomto kontextu je zřejmé, že mluvíme o usilování o dobře placená pracovní místa s dobrými výhodami a pracovními podmínkami. Hovoříme o právech odborů a Unie práce, ve kterých se v minulosti pohyboval velký počet pracujících lidí pro lepší životní úroveň.

Obrana dobře placené práce, výhod a odborových práv, je v centru bojů a děje se v celé zemi. Stát, na státní a národní úrovni, velké podniky, finanční sektor -budou všechno řídit pro životní úroveň milionů. Standarty střední třídy a standarty stanovené dělnickým hnutím jsou tlak na růst mezd a zlepšení pracovních podmínek pro všechny pracovníky. Takže se útočí na státní zaměstnance, kteří bojují za kolektivní práva a své cíle a tyto útoky jsou zralé pro ty, kteří chtějí hodit břemeno hospodářské krize na záda pracujících.

Ale nějak, střední třída se jeví jako příliš omezená v koncepci pro boj dopředu. Střední třída, se mi zdá -zaostává za úrovní zápasu, jak jsme již viděli v počátcích dělnického hnutí. Dovolte mi to objasnit, někteří lidé mají nejasno v pojmech a reakce na levicový pojem "střední třída" zdá se jim nevědecký. Já nejsem jeden z nich.                                                                                                                                                                                                                      Myslím že pojem "dělnická třída" lépe popisuje boj který se odehrává v v současnosti.

V aktuálním myšlení práce je zakotvené to, že v odborech bojují všichni pracující lidé - organizovaní a neorganizovaní. Kromě toho se se zde organizují jedni z nejnižších placených pracovníků v zemi. To zahrnuje i přistěhovalce, mládež, seniory, ženy a hlavně pracovníky, kteří čelí diskriminaci a rasismu. To jsou lidé, kteří jsou často nuceni jíti do nejhorší práce. Dále se dělnické hnutí stále více snaží organizovat nezaměstnané i když zatím nedostatečně.

Dejme tyto lidi spolu s těmi lépe placennými do unie zaměstnání a máme široký obzor dělnické třídy. Čím je to, že všichni tito pracující lidé mají společné to, že to z nich dělá třídu? Všichni jsou závislí na jejich vlastní práci a na živobytí. Oni (my) všichni mají stejný zájem o současný ekonomický boj. Všichni potřebujemí právo vstoupit do Unie odborů a kolektivně vyjednávat. My všichni se musíme bránit a zachovat sociální zabezpečení a programy bezplatného zdravotního pojištění. My všichni musíme bojovat o vytváření pracovních míst a ochranu nezaměstnaných. A pro jistotu čtenáři mohou přidávat do tohoto seznamu společných zájmů a potřeb i rodiny zaměstnanců.

Ale především musíme vyhrát v jednotě proti neuvěřitelné škále firemních, pravicových ekonomických a politických mocí, které chtějí vrátit čas zpět proti dělnické třídě. Odbory samy o sobě nemohou vyhrát tento zápas. Střední třídy samy o sobě nemohou vyhrát tento zápas.

Chcete-li vyhrát, musíme bojovat se stejně těžkými důsledky pro rodiny bez přístřeší, rodiny které přišly o práci, musíme bojovat a nepřestat se bít společně s odbory. Musíme bojovat společně se stejně těžkou situací pro neorganizované zaměstnance v zemědělství, kteří jsou stále podváděni v jejich sub-minimálních mzdách, musíme bojovat za organizování vyšší náhrady mzdy a s těmito zaměstnanci se snažit vytvořit unii. Musíme předložit program dělnické třídy, která představuje každého pracovníka a každou pracující rodinu.

V této souvislosti "dělnická třída" je termín, který chápe každý většinou mimo Evropskou unii, -chudí, nezaměstnaní a málo placení lidé v této zemi se s ní mohou ztotožnit. Jistě mnozí by aspirovali na střední třídu, ale existence mnoha milionů nemůže vidět jen sama sebe, to si pak nemůžete být jisti, zda někdo mluví i za vás.

Jeden poslední bod: Částečné váhání dělnické třídy hovořit za sebe je jistě tak trochu kocovina z minulosti. V poslední době firemní a pravicové síly se pokusily o vracení zisků z práce, a používali  přitom redbaiting* jako hlavní nástroj. Z útoků proti levici z roku 1950 je to přece jedno, jestli jste socialista, nebo komunista, nebo ne. Pokud jste kandidoval za hospodářskou a sociální spravedlnost byl jste značkový. A to i s jazykem, který zněl i nejasně marxisticky - jako třídní boj.

Dnes zní velice správně volání našeho prezidenta a dalších progresivní socialistických sil pro přijetí jakékoliv podpory s pracujícími. Obchodní Komory křičí: "třídní boj", když pracovníci hájí svá práva a požadují, aby bohatí a korporace zapatily svůj díl daně. Pokrytecky nazývají své útoky "snižování deficitu" nebo "zdravá fiskální politika."

Rozděl a panuj byly vždy jejich taktiky akcie a obchodu. Jednota byla vždy krev dělnické třídy. Zranění jednoho je poškození všech!

Jsme jednotní!

 Scott Marshall -tajemník ÚV Komunistické strany USA / Peoples World

*Red-baiting (červené trápit) je věc obviňování, odsuzování, napadání nebo pronásledování jednotlivce nebo skupiny jako jsou komunistické, socialistické  nebo anarchistické, nebo kohokoliv kdo je jakýmkoliv způsobem soucitný ke komunismu, socialismus nebo anarchismu. Slovo "červený "v" červených trápit "je odvozeno z červené vlajky.  Termín "červený-trápit" se datuje k 1928. V historii Spojených Států, „červená štvanice“ je nejvíce často spojována s McCarthysmem , který měl svůj původ ve dvou historických „rudých zděšeních“ v období roku 1920 ( první rudé zděšení) a 1950 (druhé rudé zděšení). V 21. století, Red-baiting nemusí mít zcela stejný účinek, ale někteří učenci argumentovali, že pozoruhodné události v současné americké politice často znamenají oživení Red-baiting  v souladu s rokem 1950.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů