Hledat

Menu


Infosloupek

Velká výročí roku 2018

9.1.2018

70. VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ

ČS. PRACUJÍCÍHO LIDU

NAD BURŽOAZIÍ A REAKCÍ

25. 2. 1948

9.1.2018

 70 LET KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY


9. 9. 1948

9.1.2018

   100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

 Czechoslovakia-srofczechoslovakia_2

28. 10. 1918Akce

Středa 7. února 2018 – Panelová diskuse na téma K ODKAZU ÚNORA 1948, 14.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 3. patro, místnost č. 153.
Řídí RNDr. Václav Exner, CSc. Pořádá Klub společenských věd.

Pondělí 19. února 2018 – Přednáška s diskusí: POLITICKÝ DIALOG STRAN SVĚTA V PEKINGU, NOVÁ SVĚTOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTURA, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76. Úvodní slovo JUDr. Jaroslav Roman, vedoucí oddělení ÚV KSČM. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Středa 28. února 2018 – Přednáška s diskusí na téma: KOMUNISTICKÝ MANIFEST PRO 21. STOLETÍ, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 3. patro, místnost č. 153. Úvodní slovo PhDr. František Neužil. Pořádá Klub společenských věd.

Pondělí 19. března 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE VE VENEZUELE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo chargé d´affaires venezuelského velvyslanectví v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.


Středa 21. března 2018 – ZDROJE STÁTNÍHO ROZPOČTU A ŘÍZENÍ JEJICH VÝDAJŮ
, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město,  1. patro, velký sál č. 76.
Úvodní slovo Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA. Pořádá Klub společenských věd.

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Petr Šimša: Boj o korýtka aneb z ústavu do ústavu

Ubohé, trapné a primitivní divadlo, které vystrojili dne 10.4.2013 amatérští umělci z Ústavu pro studium totalitních režimů, je dalším kamínkem do pokleslé mozaiky tohoto světa. Tato nanejvýš trapná a ubohá, a doufejme, že ne jediná, trachtace osazenstva tohoto zcela zbytečného ústavu je svědectvím o době, ve které žijeme i o nich samých. Málokdo by se dokázal takto dobrovolně veřejně ponížit a odhalit své „rozjitřené nitro“ a skryté touhy a vášně. Boj o korýtka antikomunistických povalečů a sametových trafikantů z ústavu graduje a věřím, že se dočkáme ještě zajímavější a vášnivější veřejné trachtace. A jen tak mimochodem... za jeden roční rozpočet tohoto zcela zbytečného ústavu by se daly postavit 2-3 mateřské školky. A to i v dnešní době...

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů