Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Mgr. Jiří Štainc: Reportáž z 27. 5. 2013

V pondělí 27.5. se na Náměstí Míru v Praze konalo veřejné setkání zástupců KSČM a Strany demokratického socialismu s občany, které na tomto tradičním místě organizovali soudruzi z OV Praha 2. V informačním stánku a jeho okolí jsme rozdávali Haló noviny a drobné propagační předměty. Zájem ze strany občanů byl velký, zejména když u stánku hovořili naši zastupitelé z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Jiří Dolejš, Marta Semelová), Magistrátu hl. města Prahy (Lubomír Ledl) a první místopředseda KSČM, Petr Šimůnek. Mezi jednotlivými projevy a dotazy na zastupitele hrála z reproduktorů hudba a kolem dokola vládla přátelská atmosféra.

Je však politováníhodné, že mezi kolemjdoucími se našli také jedinci, kteří se snažili narušit průběh naší akce neomluvitelně hulvátským chováním. Jakási paní, která se nám nepředstavila, na nás ještě z dálky vykřikovala cosi o obětech komunismu. Jiný spoluobčan, zjevně pod vlivem alkoholu, pokřikoval různé nesrozumitelné výroky na adresu poslankyně Semelové během jejího projevu. Naštěstí, Marta má jako učitelka výrazný a silný hlas, takže opilecké mumlání zaniklo bez většího povšimnutí.

Nejhoršího hulvátství se však dopustili neznámí výtržníci, kteří směrem k našemu stánku hodili 3 kusy syrových vajec, jimiž znečistili nejen dlažbu veřejného chodníku před stánkem, ale i klopu kabátu jednoho našich soudruhů. Je vidět, že naši odpůrci se rekrutují výhradně z řad kultivovaných občanů, kteří ve veřejných diskusích dodržují všechna pravidla společenského chování!

Avšak je možné, že tito výtržníci ve skutečnosti nepatří ani tak k našim odpůrcům, jako spíš k pochopům, kteří, aniž mají vlastní názory na dění v našem hlavním městě a v celé naší republice, se zřejmě nechávají za peníze najímat k provádění všelijakých provokací. Pracující člověk přece nebude utrácet peníze za předražená vejce jenom proto, aby s nimi na ulici po někom házel! Není těžké si domyslet, odkud takovéto provokace vůči naší straně a její společensky prospěšné činnosti přicházejí. Současný nespravedlivý společenský řád umožnil celé řadě jedinců nebývalý vzestup, často dosažený díky porušování nebo alespoň obcházení platných zákonů. Zatímco občany všech věkových kategorií pronásleduje nezaměstnanost a růst životních nákladů, zejména nákladů na bydlení a zdravotní péči, konta finančních spekulantů se plní novými a novými příjmy. Zatímco matka - samoživitelka neví, co dá svým dětem zítra k večeři, zatímco důchodce - nájemník bytu v soukromém činžovním domě neví, z čeho příští měsíc zaplatí nájemné, zbohatlíci všeho druhu se bojí rostoucích preferencí naší komunistické strany, a snaží se nás co nejvíce poškodit. Zatím ještě na nás neházejí granáty, spokojujíce se s obyčejnými vejci. Ale kdo ví, kam až v nenávisti k nám zajdou...

Mezi komunisty a buržoazními zbohatlíky je řada rozdílů. Jeden z nich spočívá v tom, že naši nejvyšší funkcionáři a zastupitelé nejvyššího zákonodárného sboru naší republiky se nebojí vystupovat veřejně, jít mezi své spoluobčany na ulice a náměstí, ačkoliv tím mnohdy riskují svoji osobní bezpečnost, kdežto buržoazie sedí ve svých přepychových sídlech a na ulici posílá pouze své placené pochopy.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů